ÅSTEDET: Politiets åstedsgranskere arbeidet til langt etter mørkets frembrudd inne på gravlunden der Bjørg Marie Skeisvoll Hereid ble angrepet..
Grethe Nygaard

«Kolla» hadde ingen sperrer. Det endte med drap.

Fart og spenning. Hele tiden. Det måtte være action!
Publisert