Investerer 4,7 millioner og 3.000 dugnadstimer

– Det blir nytt og moderne, men vi ønsker å ta vare på særpreget, sier Ronny Tangen om bedehuset Ljosheim på Sevland.