Hentar inn eksperthjelp – kjemikalie-dykkarar på veg frå Bergen