Økokrim har tatt ut tiltale mot Georg Eide

Næringslivsleiaren frå Høylandsbygd er tiltalt for brot på forureiningslova, heiter det i tiltalegrunnlaget hos Sunnhordland tingrett, signert statsadvokatane ved Økokrim.