Hardangerfjorden ligger dårlig an i lakseluspåvirkning

Fra Helgeland og nordover er det lav risiko for at smolten dør av lakselus, konkluderer forskerne i en ny vurdering. Foto: Marit Hommedal / NTB SCANPIX.

Fra Helgeland og nordover er det lav risiko for at smolten dør av lakselus, konkluderer forskerne i en ny vurdering. Foto: Marit Hommedal / NTB SCANPIX. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

En foreløpig rapport gir strykkarakter til oppdretterne i området fra Karmøy til Sotra for spredning av lus til villaks.

DEL

Av kystens 13 produksjonsområder er det bare i dette området forskerne mener at det er høy risiko for dødelighet på vill laksesmolt på grunn av lakselus fra oppdrett. Dermed ligger de 142 produksjonsanleggene rundt Hardangerfjorden dårlig an når Fiskeridepartementet i oktober innfører et nytt system der lusepåvirkningen avgjør hvem som skal få lov til å øke produksjonen i framtida.

Den foreløpige rapporten baserer seg på luseovervåking fram til i fjor. I fem produksjonsområder som strekker seg fra Ryfylke i sør til Bindal i nord, konkluderer en bredt sammensatt styringsgruppe med at det er "moderat" påvirkning på villaks. Fra Helgeland og nordover vurderes smittepresset som "lavt" – at det er mest sannsynlig at villaksen vil få på seg mindre enn en lakselus på sin vandring ut fra elvene til havet.

– Denne løypemeldingen gir en første vurdering til næring og myndigheter om tilstanden i de ulike produksjonsområdene. Til høsten kommer den endelige rapporten. Den tar også med seg overvåkingen for 2017. Når den kommer, har jeg for første gang grunnlag for å legge til rette for vekst etter det nye systemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Trafikklyssystem

I det nye systemet er kysten delt inn i 13 produksjonsområder som skal vurderes etter det såkalte trafikklyssystemet. Grønne områder har lav luserisiko og sannsynlighet for at mindre enn 10 prosent av laksesmolten dør som følge av luseinfeksjon. I gule områder er det sannsynlig at 10–30 prosent av smolten dør, mens mer enn 30 prosent av smolten bukker under for lus i de røde områdene.

– Før sommeren tar jeg sikte på å legge fram departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes farge på de ulike produksjonsområdene. Beslutningen om hvilke området som blir tilbudt vekst, vil først bli tatt når den endelige rapporten kommer til høsten, sier Sandberg.

Fortsatt usikkerhet

Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, NINA, UNI Research, SINTEF Ocean og rådgivende biologer har alle bidratt til den foreløpige lusevurderingen. En ekspertgruppe har vurdert biologiske forhold hos fisk og lus samt fysiske forhold som strøm og temperatur. Det er også gjennomført prøvefiske i alle de 13 produksjonsområdene.

Forskerne bak rapporten understreker at det fortsatt er usikkerhet knyttet til mekanismene for hvordan lusa slår seg på smolten, når laksen vandrer og hvor den går på sin vei ut fra elvene.

– Det er viktig å få mer data på vill laksesmolt, sjøørret og sjørøye i flere av produksjonsområdene, slik at vi kan redusere usikkerheten, sier lederen av styringsgruppen for luserapporten, Karin Kroon Boxaspen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken