BOKNAFJORDEN: Boknafjorden er en av landets tetteste oppdrettsfjorder, og her har det lenge vært problemer med lakselus.

Årets lusetelling viser at situasjonen blir verre. I Ytre Årdalsfjord i Ryfylke fant forskerne 318 lus på én liten fisk, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er formidabelt mye, sier prosjektleder Rune Nilsen for overvåking av lakselus på vill laksefisk ved Havforskningsinstituttet til avisen.

Gul sone

Boknafjorden og og produksjonsområde 2 ble merket gult av Fiskeridirektoratet i 2016. Det nye trafikklyssystemet for lakseproduksjon vil bli tatt i bruk dersom oppdretterne ikke klarer å redusere omfanget av lakselus.

Dette betyr at selskapene i gul sone ikke vil få lov til å øke produksjonen, og selskaper i rød sone vil bli pålagt å redusere.

Lakselus kan føre til at fisken dør dersom det blir for mange. En fisk på 100 gam tåler ikke mye mer enn ti lakselus. Den største fisken som ble fanget i dette forskningsprosjektet, var 700 gram. Det betyr en tålegrense på 70 lus. Fisken med mest lus hadde altså 318.

– Det er dessverre ikke uvanlig at vi finner fisk med så mye lus som i dette tilfellet, sier Nilsen til DN.

Overrasket

Både Bremnes Seashore og Grieg Seafood svarer til avisen at de er overrasket over at forskerne mener at det er en økning, og melder at de har god kontroll på lusesituasjonen i Rogaland.