Unge Lars Edvard Eide Landa ser fram til å ta i bruk ny driftsbygning til hausten. 996 moderne rutemeter er i ferd med å ta form.
Trude Aarsand

Lars Edvard (23) investerer for 7,7 millionar på Halsnøy

Folk treng mat – og bønder.
Publisert