Dette har den erfarne havforskeren aldri sett før

Store ansamlinger av torsk har blitt observert utenfor bystranden på Møhlenpris. Havforskningsinstituttet spekulerer i hvorfor.