Fra nyttår blir det minstelønn for alle ansatte i hotell- og restaurant

STO PÅ SINE KRAV: Fra hotellstreiken i mai i 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

STO PÅ SINE KRAV: Fra hotellstreiken i mai i 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Fra årsskiftet skal alle ansatte i overnattings-, serverings- og cateringbedrifter ha minstelønn, har Tariffnemnda bestemt. En viktig seier, mener LO.

DEL

LØNN: Tariffnemnda vedtok fredag delvis allmenngjøring av Riksavtalens minstelønnssatser. Dermed innføres generell minstelønn for alle ansatte innenfor overnatting, servering og catering fra nyttår.

– Dette var gode nyheter å ta med seg inn i helgen, sier forbundssekretær Clas Delp i Fellesforbundet til NTB.

Vedtaket innebærer at ansatte over 20 år skal ha minst 157,18 kroner i timen, mens 18-åringer skal lønnes med minst 125,94 kroner.

– Vedtaket betyr kort og godt at det nå ikke blir anledning til å betale under disse satsene. Vi har dokumentert at det er veldig mange, spesielt utenlandske arbeidstakere, som har fått en lønn som ligger langt under denne minstelønnen, sier Delp.

Over 90.000

Fredagens vedtak er den mest omfattende allmenngjøringen LO har fått gjennomslag for. Den vil gjelde for rundt 91.000 arbeidstakere i overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet i hele Norge.

– Det er et godt verktøy i kampen mot useriøsitet og sosial dumping. Det har vært store problemer med sosial dumping og useriøsitet i deler av denne bransjen, med lønninger som ligger langt under minstesatsene i tariffavtalene, sier LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Hun håper flere ansatte i denne næringen nå får en lønn det faktisk går an å leve av, og at færre blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere.

Allmenngjøring innebærer at lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtalen gjøres gjeldende for alle som jobber i bransjen, også uorganiserte. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift som er besluttet av Tariffnemnda.

Fremmet av LO

Satsene for fratrekk i bruttolønn for innkvartering i bedriften skal omfattes av forskriften. For enkeltrom er satsen 531,55 kroner per måned og for dobbeltrom 345,73 kroner per måned.

Forskriften vil ikke omfatte tariffavtalens øvrige minstelønnssatser, overtidstillegg, helge-, kvelds- eller nattillegg. Forskriften vil heller ikke omfatte Riksavtalens regulering av arbeidstid. Arbeidstid og overtid skal dermed følge arbeidsmiljølovens regler, ifølge NHO reiseliv.

Begjæring om allmenngjøring av Riksavtalen ble fremmet av LO i mai i år. Tariffnemnda sendte utkast til forskrift på høring 27. juni.

Seier også for bedriftene

NHO Reiseliv gikk i sitt høringssvar imot forslaget. Det forstår ikke Delp.

– Dette er først og fremst en seier for alle arbeidstakere, men også en stor seier for de bedriftene som nå og i fremtiden ønsker å betale folk skikkelig, sier han.

Tariffnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan. Det er et kollegialt organ hvor de mest representative partene er representert.

Nemnda kan etter krav fra en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon fastsette at lønns- og arbeidsvilkår som følger av en tariffavtale, skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for utenlandske arbeidstakere og uorganiserte norske arbeidstakere.

Fakta om minstelønnssatser i hotell og restaurant

Fra årsskiftet skal alle ansatte i overnattings-, serverings- og cateringbedrifter ha minstelønn. Disse satsene gjelder:

* Ansatte over 20 år: 157,18 kroner per time

* Ansatte over 16 år: 102,18 kroner per time

* Ansatte over 17 år: 111,68 kroner per time

* Ansatte over 18 år: 125,94 kroner per time

(Kilder: LO, NHO reiseliv)

Artikkeltags