Nettavisene styrker seg som nyhetskilde

Av

Nettavisene styrker sin posisjon som nordmenns viktigste kilde til nyheter. Et flertall i befolkningen oppgir at de leser to eller flere nettaviser daglig.