METOO: Det kommer fram i den årlige medieundersøkelsen, som legges fram under åpningen av Mediedagene i Bergen onsdag, skriver Klassekampen.

92 prosent av de spurte i undersøkelsen mener metoo-kampanjen har vært viktig for å begrense seksuell trakassering. 802 personer har svart på undersøkelsen. En tredel sier kampanjen har vært «ganske viktig», mens halvparten mener den har vært «svært viktig».

Men undersøkelsen, som ble gjennomført fra februar til mars, viser også at to av tre mener mediene har vært for opptatt av enkeltsaker.

Det overrasker medieprofessor Kristin Skare Orgeret ved OsloMet.

– I andre land som Sverige, Danmark og Frankrike har dekningen av metoo vært enda mer personfokusert enn i Norge, sier hun.

Om mengden stoff om temaet i mediene svarer 45 prosent at det har vært for mye stoff – like mange mener dekningen har vært passe dimensjonert.

Undersøkelsen stiller samme spørsmål til publikum som til et representativt utvalg av journalister og redaktører. Av 168 redaktører har 99 prosent svart at kampanjen har vært «svært viktig».