METOO: Undersøkelsen ble gjennomført blant 2019 personer og tyder på at over 1,3 millioner nordmenn over 18 år rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

Det er kvinner som opplever mest seksuell trakassering. Blant kvinnene var det 44 prosent som oppga at de aldri var utsatt for det, mens 75 prosent av mennene fortalte det samme.

– Rystende

– Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt. #Metoo-kampanjen har bidratt til økt søkelys på at seksuell trakassering eksisterer i alle bransjer, organisasjoner og partier. Vi har vært vitne til en historisk mobilisering som vi sjelden har sett maken til. Mange modige varslere har gjort ufattelig mye for dem som kommer etter, sier barne- og likestillings minister Linda Hofstad Helleland (H).

- Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Både jeg og regjeringen vil ha fullt trykk på arbeidet mot seksuell trakassering, også når avisoverskriftene og medias oppmerksomhet stilner av. Seksuell trakassering rammer alle samfunnssektorer, derfor vil jeg også sørge for at alle relevante statsråder blir involvert i dette viktige arbeidet, sier hun videre.

Kvinner opplever det som mer alvorlig

Samtidig viser undersøkelsen at kvinner opplever at trakasseringen de utsettes for er mer alvorlig enn slik menn opplever det.

På en skala fra 1–6 sier 38 prosent av kvinnene at det de er utsatt for havner i skalaens to mest alvorlige kategorier. Blant menn er andelen 27 prosent.

Menn har en tendens til å omtale ting de er utsatt for som forholdsvis bagatellmessig, og det er mange historier om fulle, klåfingrede personer på byen og jobbsammenkomster. Men også historier der de er voldtatt, omtales av enkelte menn som noe som tilhører den nedre delen av skalaen.

Kvinner rapporterer dobbelt så ofte om hendelser i jobbsammenheng om menn i lederroller som kommer med seksuelle framstøt, gjerne med påfølgende negative konsekvenser hvis de sier nei.

Det er verdt å merke seg at seksuell trakassering fra en overordnet, er et mye større problem blant personer over 40 år, enn hos yngre mennesker.

LES OGSÅ: Seksuell trakassering er et betydelig større problem i kommunene enn i private bedrifter

Lavtlønte trakasseres

#Metoo-kampanjen har til en viss grad blitt framstilt som et storby-mot-land-problem. Ifølge YouGovs undersøkelse er det ikke noen grunn til å hevde dette.

Det er ifølge undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom landsdelene, og heller ikke mellom de som bor i store byer, middels store byer eller i landlige områder.

Det er derimot ingen tvil om at personer med høy lønn, da gjerne i statusyrker, i mye mindre grad rapporterer at de har opplevd seksuell trakassering. De med lav lønn opplever i større grad problemer.

Ifølge undersøkelsen er det dobbelt så mange med lønn under 300.000 kroner i året som rapporterer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering (41 prosent), enn de med lønn over 700.000 kroner (21 prosent).

 

Utfordrende å rapportere om trakassering

Undersøkelsen viser også at det for svært mange vil framstå som utfordrende å rapportere til en leder om en skulle bli utsatt for seksuell trakassering.

Bare 40 prosent av kvinner sier at det ikke vil være vanskelig, mens 6 prosent oppgir at det ville være så vanskelig at en aldri ville sagt ifra. Undersøkelsen viser samtidig at det er de yngste som har størst kvaler med å si ifra, mens det blir lettere jo eldre man blir.

#metoo

MeToo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner, fra menn i maktposisjoner.

Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering. Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey Weinstein.

«Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv «me too» (meg også)  som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons.

Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å få fram, enn å anklage enkeltpersoner.

I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden.

Haugesunds Avis har sammen med en rekke andre Amedia-aviser undersøkt seksuell trakassering i sitt område. En landsomfattende undersøkelse viser at rundt 1 av 3 sier de har blitt utsatt for seksuelle krenkelser/trakassering.

Har du opplevd seksuell trakassering? Her kan du få hjelp:
– Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
– Redd Barna/Fellesskap mot seksuelle overgrep: 800 57 000
– Er det snakk om alvorlige ting, kan det være grunn til å ta kontakt med politiet: 02800 (sentralbord) eller 112 (nød)