Karmøy 1206 2018
På jakt etter humler hos Ebne på Avaldsnes: Til v.  Cynthia Berg og Liv Hemnes Mørch
Alfred Aase

Jobber for at humla fortsatt skal få suse

– Se der er det ei – i den lille enga der. Er det endelig ei Kysthumle, mon tro? Cynthia Berg og Liv Hemnes Mørch nærmer seg humla med håvene parate.
Publisert