Gå til sidens hovedinnhold

Tre rederier vil utvikle verdens første hydrogenferje

Artikkelen er over 3 år gammel

Verdens første hydrogen-elektriske ferje skal gå i sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 innerst i Ryfylke. Nå er de tre rederiene Norled, Fjord 1 og Boreal kvalifisert av Statens vegvesen til å være med videre i konkurransen om å utvikle og drifte ferja.

TRAFIKK: Utviklingsferjen skal i 10 år inngå i driften av sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 i Rogaland med hydrogen-elektrisk drift.

Kravene i kontrakten vil redusere CO₂-utslippene fra sambandet med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Med utviklingskontrakten sørger Statens vegvesen for et nytt stort skritt i det grønne skiftet i maritim sektor.

– Vi ønsker å ha dialog med Norled, Fjord 1 og Boreal i det videre arbeidet med utviklingen. Alle tre er solide aktører når det gjelder utviklingsløpet og driften av ferjesambandet framover, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Første i verden

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Det er et krav at den hydrogendrevne ferjen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes om det oppstår problem med hydrogendriften.

– Ambisjonen for prosjektet er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre. Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen. Overføringsverdi til andre deler av sjøfarten er stor, sier Gustavsen.

Ved bruk av hydrogen blir utslippet fra ferjen bare vann (H2O) – og man unngår CO₂-utslipp og lokal forurensing som dieselmotorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutslippsteknologi.

– Prosjektet gir Norge og Sør-Vestlandet unike muligheter. Vi er allerede verdens ledende på miljøvennlig maritim industri. Aktørene i dette prosjektet bør ha et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden. Det er stor internasjonal interesse for prosjektet som vil knytte sammen mye av det siste innen innovativ klimavennlig framtidsrettet teknologi, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Kommentarer til denne saken