Møte om Avaldsnes prestegård

Pakterboligen på Avaldsnes prestegård står tom, og jordbruksarealene er leid ut til gårdbrukere i området. Avaldsnes kirke skimtes bak trærne.

Pakterboligen på Avaldsnes prestegård står tom, og jordbruksarealene er leid ut til gårdbrukere i området. Avaldsnes kirke skimtes bak trærne.

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Framtidig disponering av Avaldsnes prestegård skal diskuteres på et møte mellom kommunen og eieren.

DEL

KARMØY: Det er Opplysningsvesenets fond (OF) som eier Avaldsnes prestegård, som ligger like ved kirken, midt i et område av stor nasjonalhistorisk interesse.

Framtiden til gården skal diskuteres med Karmøy kommune på bakgrunn av at forholdene for eiendommen har endret seg. Presteboligen er revet for å gi plass til Nordvegen Historiesenter. Ny prestebolig skal bygges utenfor gården. Prestegården har i en årrekke vært paktet bort, men forpaktningen er nå avsluttet og pakterboligen står tom og fraflyttet. Selve jordbruksarealene leies bort til flere gårdbrukere i området.

Ber om info

Hva som skal skje med gården framover vil bli tatt opp på et møte mellom Opplysningsvesenets fond og Karmøy kommune i september.

I et brev til kommunen for å få avklart møtedato, blir det gitt uttrykk for at OF ønsker å få en orientering om kommunens videre planer for området før eieren tar stilling til den videre disponeringen av Avaldsnes prestegård. Det gjelder både virksomhet knyttet til kirken, det nye kulturhistoriske senteret og andre planer som berører prestegården.

– Felles interesse

– Vi ønsker en dialog med kommunen, sier underdirektør Eli Selstad i Opplysningsvesenets fond. Utover det ønsker hun ikke å kommentere agendaen eller detaljer i tilknytning til møtet.

– Kan det det gamle forslaget om å selge prestegården dukke opp på nytt?

– Jeg kan ikke kommentere slike spørsmål om alternativer, svarer hun.

Ordfører Kjell Arvid Svendsen sier at også kommunen er interessert i dialog om Avaldsnes prestegård.

– I så måte har vi felles interesse med Opplysningsvesenets fond, sier han.

– OF ønsker å bli orientert om kommunens planer som måtte berøre prestegården?

– Vi har ikke lagt noen planer på forhånd, men synes det vil være nyttig med en dialog, sier ordføreren.

henry. hauge[AT]haugesunds-avis.no

Artikkeltags