SVEIO: – Det er uakseptabelt. Når det er så kort varsel er det mange som ikke er klar over at det er kommunestyremøte, sier Rune Teikari.

Han la ikke skjul på at han synes lite om at det ble kalt inn til kommunestyremøte samme dag som det blir avholdt.

– Jeg beklager at det ble slik det ble, men dette er hastesaker som vi ikke kan vente med til neste kommunestyremøte, sier Ruth Eriksen.

Flere av kommunestyrerepresentantene var ikke særlig begeistret over framgangsmåten og noen gikk så langt at de kalte hele seansen uprofesjonell.

– Jeg skal ikke lage noe rabalder, men vil gjerne understreke at innkallelsen ikke er etter kommuneloven, påpeker Svein Nesse.

Han understreker at hans innvendinger kom for at kommunestyret skal være klar over at innkallelsen ikke var etter boka.

– Så får vi ta med om vi har for få møter, sier Nesse.