ODDA: I en tidligere ukesavis fra Boliden, står det at bakgrunnen for salget er at Boliden mener Fluorsid er bedre posisjonert til å utvikle alumuniumfluorid enn Boliden er. Produksjon av aluminiumfluorid har heller ikke vært en kjernevirksomhet ved Boliden, og er dermed heller ikke et satsingsområde.

Fikk nye eiere

Informasjonssjef ved Boliden Odda, Toralf Helland, sier at overtakelsen skjedde 1. desember, og at alt har gått etter planen.

Fluorsid har betalt 12,5 millioner euro for å ta over Noralf. Omregnet til norsk valuta, utgjør det i overkant av 112,3 millioner kroner. Inntektene fra salget går ifølge Helland til Boliden sentralt, men vil kunne komme avdelingen i Odda til gode ved senere investeringer på verket.

Som følge av salget, er det inngått flere langsiktige avtaler mellom Fluorsid og Boliden Odda. Blant annet skal Fluorsid nå kjøpe svovelsyre, som er nødvendig for utviklingen av aluminiumfluorid, fra Boliden. Fluorsid har inngått en leiekontakt av grunnen frem til år 2109, og i tillegg er det inngått ulike serviceavtaler.

Her inngår kai- og transporttjenester, laboratorietjenester, ferskvannsforsyning, trykkluftforsyning, steamforsyning, industrivernsamarbeid, og skiftelektrikere og mekaniker-vakttjenester.

Helland forteller at det i dag er 21 ansatte på Noralf, som nå er ført over til de nye eierne, i tillegg til systemer som går på dokumentasjon og regnskap. Driften skal ellers gå som tidligere på fabrikken ytterst på Eitrheimsneset.

Helland sier at Fluorsid er et solid selskap, med god økonomi og kompetanse i feltet. Han tror de vil bli en bra eier for Noralf.

Godt inntrykk

Avdelingssjef Jakob Løyning fortsetter som daglig leder på Noralf AS under de nye eierne.

– Vi hadde et møte med styreformann og aksjemajoritetsholder på Floursid fredag, og fikk et godt inntrykk. Utenom Kina, er vi nå en del av den største produsenten av aluminiumfluorid i verden, sier Løyning.

– Det blir spennende å se hva som skjer i tiden fremover, og enkelte av de ansatte er nok mer spente enn andre. Men alt i alt, så er stemningen god, og vi ser positivt på tiden fremover, sier han.

SAKEN ER HENTET FRA HARDANGER FOLKEBLAD