Investerer 30 millionar og utvidar med 1100 kvadratmeter

Hardanger Fjordfrukt investerer 30 millionar og utvidar med 1100 kvadratmeter for å auka lagerkapasitet og pakkeareal. Dette kan og innebera fleire tilsette.