– Holder på å bygge meg opp

Per Joar Svendsen har fått flere oppdrag for Mesta og Statens vegvesen.