Mapex og Vest Jet har nå blitt til Ydra

To pumpeprodusenter har nå blitt til Ydra og leverer pumper til hele verden.