– Går alt etter planen kan byggingen begynne etter sommeren

Solvind Prosjekt AS overtar vindkraftprosjektet i Gismarvik i Tysvær kommune. Den nye eieren håper på en snarlig realisering.