Gammel traver med stabile tall

Captain's Cabin i Haugesund leverte et overskudd på 530.000 kroner i fjor. Da kunne eieren ta utbytte.