Garver skinn for 35 millioner kroner

Vindafjord-selskapet Granberg Garveri solgte i fjor skinn for 35 millioner kroner.