Kjørte drosje og buss for 86 mill. kroner

Haugaland Taxi-konsernet gikk med 965.000 kroner i overskudd i 2018. Selskapet hadde inntekter på til sammen 97,9 millioner kroner.