Kraftig vekst for To Glass

Bytunet Restaurant Drift AS og restauranten To Glass i Haugesund opplevde hele 34 prosent omsetningsøkning fra 2017 til 2018.