Overskudd for Rabinowitz

Bytunet Bar AS, selskapet bak Rabinowitz Bar i Haraldsgata i Haugesund, omsatte i 2018 alkoholholdige varer for nærmere fire millioner kroner.