Resultatsvikt, men fortsatt overskudd for Imenco

Millionene fortsetter å rulle inn for Tysvær-selskapet Imenco Invest AS. Etter et overskudd på 11,2 millioner kroner i 2017, ble årsresultatet i 2018 på 1,9 millioner kroner.