OPPDRETTSNÆRINGEN: Med rødt, gult og grønt lys vil regjeringen bremse eller åpne for vekst i oppdrettsnæringen fordelt på 13 soner langs kysten.

Sandberg mener at innføring av trafikklys-systemet er en viktig milepæl for næringen.

– Dette er første gang regjeringen har grunnlag for å legge til rette for kapasitetsjusteringer etter det nye systemet. Nå kan vi tilby oppdretterne forutsigbar vekst som også ivaretar hensynet til miljøet, sier Sandberg.

Åtte soner har fått grønt lys, tre produksjonsområder settes til gult og to områder får rødt lys. I utgangspunktet innebærer rødt lys at produksjonen må reduseres, men i første omgang innebærer det produksjonsfrys fram til 2019. Kommer det opp rød lampe også i den runden, må produksjonen reduseres.

Det er risikoen for dødelighet på villaks som følge av lakselus på rømt oppdrettsfisk som ligger til grunn for de faglige vurderingene. Regjeringens beslutning er basert på innspill fra en ekspertgruppe med representanter fra Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for Naturforvaltning.

Sandberg har omgjort ekspertgruppens råd til grønt lys for Nord-Trøndelag, men ellers er trafikklysene satt i tråd med rådene.