NTB: Sammen med lakseslakteriet Bremnes Seashore er Ocean Quality politianmeldt for forholdet, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.

Ifølge Sysla gjennomførte politiet en razzia hos de to selskapene i forrige uke.

– Vi har gjort beslag som vi mener kan være av interesse, ut ifra den anmeldelsen fra Mattilsynet, sier politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal i Sørvest politidistrikt.

Han bekrefter videre at to personer, en fra hvert selskap, ble pågrepet av politiet. Begge er løslatt, og politiet vil ikke be om varetektsfengsling.

– De to er siktet for uriktig forklaring til offentlig myndighet, sier Bjørndal.

To ansatte suspendert

I en pressemelding opplyser Ocean Quality AS at så vidt de vet så langt, dreier det seg om at enkeltansatte i selskapet har sendt inn uriktig informasjon til Mattilsynet. De beklager samtidig at Bremnes Seashore ble dratt inn.

– Etter det Ocean Quality kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Dermed har Mattilsynet utstedt eksportattester på feil grunnlag. Vi har dermed eksportert laks til Kina som ikke var godkjent for Kina, sier Øyvind Fossøy, styreleder i Ocean Quality AS.

Ifølge selskapet har sending av feilmerket fisk til Kina så vidt de vet så langt kun pågått i en begrenset periode på noen uker. De opplyser at to ansatte i selskapet som etter det de kjenner til har vært involvert i dette, er suspendert.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og vi beklager sterkt at det har skjedd, uttaler Fossøy.

Politianmeldt

På bakgrunn av saken er de to selskapene fratatt retten til å eksportere laks til Kina inntil videre, opplyser Mattilsynet. De er ellers sparsomme med å uttale seg.

– På grunn av politietterforskningen kan vi ikke uttale oss om saken. Virksomhetene er inntil videre suspendert for lakseeksport til Kina, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein.

Han understreker også at de nå vil føre strengere kontroll av eksporten av fersk laks.

Brudd på lakseavtale

Mattilsynet skriver at de mistenker de to firmaene for å ha eksportert laks fra oppdrettsanlegg med fiskesykdommen PD til Kina. Ocean Quality slår på sin side fast at laksen hadde hatt sykdommen.

De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen, ettersom det er ikke er farlig å spise laks med PD. Kina har imidlertid et slikt krav, og i fjor undertegnet Kina og Norge en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD.

Kinesiske myndigheter er orientert om anmeldelsen og tiltakene med økt kontroll. Mattilsynet har tett dialog med dem via ambassaden og fortsetter planleggingen av en kinesisk inspeksjon som er planlagt neste måned.

– Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges, sier Gjein.