NÆRINGSLIV: Det var direktør Hege Flatheim som la tallene fram for stortingspolitikere og stortingskandidater fra Frp under omvisning på gassprosesseringsanlegget torsdag.

Hun kunne også fortelle at anlegget holder tempoet oppe når det gjelder spare- og effektiviseringstiltak. Ut 2014 skal Kårstø spare 175 millioner i året på drift, pluss hente inn 60 millioner i verdiskapingstiltak, alt sammenliknet med nivået i 2010.

– Vi er i en konkurransesituasjon med andre tilsvarende anlegg i Europa, sa direktøren, og nevnte ledig kapasitet på engelsk side som en særlig utfordring.

Situasjonen møtes med effektiv drift, høy regularitet og stort fokus på sikkerhet. Regulariteten lå på 96,4 prosent i 2012, inkludert planlagt stans for vedlikehold. Målet for fjoråret var 96,2 prosent.

Frp-politikerne var på Kårstø som ledd i en omfattende besøksrunde til olje- og gassindustrien i Rogaland, og hadde både Statoil, Skangass, Kårstø og Gassco på Bygnes på kjøreplanen.

Kommunikasjonssjef for landanlegg hos Statoil, Sverre Olden Mala, ble utfordret på rammebetingelsene for industrien og trakk spesielt fram raffeneribransjen og Mongstad.

Han var innom både avskrivningsreglene, eiendomsskatten, dobbel CO2-avgift, prisen på grønne sertifikater og høyt lønnsnivå. Samtidig ble det vist til at eierne på Kårstø de siste fem årene har investert 10 milliarder, noe som har gitt anlegget stor kapasitet. Usikkerheten er knyttet til situasjonen 10–15 år fram i tid og utvinning av nye felt. Kårstø trenger tilgang på mer råstoff etter hvert som produksjonen fra eksisterende felt går ned.