TYSVÆR: Det er nå halvannet år siden skipet som da hadde navnet «Tide Carrier» fikk motorhavari ved Feistein fyr på Jæren. Dagen etter ble skipet slept til Gismarvik.

Som Haugesunds Avis skrev 20. april i år hadde Norsk Gjenvinning da søkt Miljødirektoratet om nødvendige tillatelser for å eksportere skipet, slik at det endelig kunne forlate norsk farvann.

Da ventet GMC Maritime fortsatt på pengene sine. Ifølge Sysla kom pengene inn på konto fredag 13. juli.

Skipet ble liggende i Tysvær fra februar til juli i fjor, før GMC fikk lov til å flytte «Harrier» til Farsund.

Kystverket har slått fast at alle kostnader skal bæres av den som til enhver tid eier skipet.