NÆRINGSLIV: Det skjer etter at han flere ganger har uttrykt misnøye med resultatet av fusjonen mellom Farstad, Solstad og Deep Sea Supply. Blant annet gjelder dette store nedbemanninger ved Farstads tidligere hovedkontor i Ålesund, ifølge Sysla.

Sverre Andreas Farstad var styreleder i Ålesund-rederiet Farstad Shipping inntil selskapet fusjonerte med Solstad Offshore og Deep Sea Supply i sommer. Han ble med over i styret i det nye selskapet Solstad Farstad, som er ett av verdens største offshorerederier med over 150 skip i flåten.

Ifølge børsmeldingen skal nominasjonskomiteen til Solstad Farstad vurdere om det skal foreslås et nytt styremedlem på neste generalforsamling i rederiet.