HAUGESUND: Haugesunds Avis TV (HTV) blir navnet på regionens nye TV-kanal.
Mediehuset har inngått et forpliktende samarbeid med Get Haugesund og Haugaland Kraft om distribusjon og levering av nødvendig utstyr.
– Nå er alle avtaler signert, og arbeidet med å få alt på plass før lansering kan begynne. Vi har ikke satt noen eksakt dato ennå, men vi tar sikte på oppstart i februar, opplyser Christian S. Andersen i Haugesunds Avis. Han blir ny TV- og digitalredaktør på mediehuset.
Nyskapingen vil bli distribuert gjennom Get og Altibox.
– Dette er såkalt lineært TV. Vi vet at lokalt innhold er viktig og at folk er opptatt av det som skjer i nærmiljøet. Fritidssyssel nummer en er TV-titting, og vi mener at dette er en god og riktig satsing, sier Reidar Inge Blom som er avdelingsleder hos Get Haugesund.

Nyhetssendinger

Han legger til at nyhetssendingene vil bli selve navet i oppbyggingen av TV-sendingene. En programleder skal presentere innholdet, og guide seerne gjennom sendingene.
– Det blir kort og godt mer sending enn enkeltreportasjer, slik vi har benyttet på web-TV. Ulike serier som Corner og Portrettet er aktuelle å bygge videre på. I helgene ser vi for oss konsepter og serier. Noe av grunntanken er at nyhetssendingene skal gi en god framstilling av alt det redaksjonelle stoffet som flyter inn til redaksjonen i løpet av en dag, bemerker Christian S. Andersen.
Et viktig poeng med TV-satsingen er å formidle bilder direkte fra stedet der ting skjer med «live»-sendinger.

Bygger TV-studio

Med cirka 30.000 husstander i nedslagsfeltet og rundt 40.000 Get-brukere i dag, er potensialet stort.

– Gjennom våre leserundersøkelser har vi et godt grunnlag for å danne oss et bilde av hva som forventes av oss. Brukerne av vårt web-TV har høye forventninger til innholdet. Vi har tro på lokalt innhold og vi ser at det lokale er kjempepopulært. Det blir en spennende reise, nærmest en transformasjon, sier Andersen.

Planene innebærer en rekke forandringer på mediehuset i Karmsundgata. Bygging av nytt TV-studio og utforming av slagkraftig og målrettet grafikk starter med det første. En prosjektgruppe er nedsatt på mediehuset for å jobbe med disse planene, samt innhold, før lanseringen i februar.

Når det gjelder nødvendig teknisk utstyr kommer Haugaland Kraft inn som en viktig samarbeidspartner.

– Haugaland Kraft hjelper oss med infrastrukturen. De har utstyret og vi leaser dette av dem. De har gått opp løypa tidligere gjennom samarbeidet med «Se byen», sier Christian S. Andersen.

Studioet skal bygges i mediehusets lokaler i Karmsundgata og blir lagt til Radio 102s nåværende areal.

– Grunnen til dette er at daglige nyhetssendinger vil bli bærebjelken i dette konseptet. Hos Radio 102 skal vi bygge opp et fullverdig TV-studio. Der ønsker vi å utvikle de gode radiosendingene vi har i dag til også å bli spennende TV-sendinger, sier Andersen.

Gunstig priset

Utvikling av en TV-kanal er ingen ny idé i mediehuset. Grunnen til at dette nå er en interessant og attraktiv måte å formidle sider fra det lokale nyhetsbildet på, skyldes blant annet prisen på nødvendig utstyr.

– Tilgjengelig teknisk utstyr er i dag gunstig priset, samtidig som alternativene er større enn noen gang før. Siden vi har vært teknisk sparringpartner for «Se byen» siden oppstarten, har vi et godt grunnlag og vi kjenner forholdene på mediehuset. Vi ble invitert med på grunn av vår kunnskap. Her utvider vi kort og godt det vi allerede har gjort, sier Jan Håland som er divisjonssjef bredbånd hos Haugaland Kraft.

De står for den tekniske plattformen mens staben hos Mediehuset Haugesunds Avis tar seg av innholdet.

– Vi har mange dyktige medarbeidere på huset. Nå får de en ny plattform og arena til å gjøre mer av det de er gode på. Samtidig ser vi dette som en god måte å bygge kunnskap om mediehuset på. Det vil kunne slå positivt ut også for våre tradisjonelle kanaler på nett og papir, tror Christian S. Andersen.