– Snusere vil ha korrekt informasjon om produktinnholdet, men den nye loven gir ikke forbrukerne informasjon om hva snusen smaker, hvor sterk den er, hvor den er produsert eller hva den inneholder, sier administrerende direktør Geir Hammer i Swedish Match Norge til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Motsatt i Sverige

Endringene i tobakksskadeloven i desember i fjor betyr at snusbokser og sigarettpakker ikke lenger skal ha friske farger og lokkende logoer.

Hammer sier at innholdet i boksene ikke er regulert i Norge, mens svenskene går motsatt vei. Produktreguleringen i Sverige er basert på anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og setter strenge grenser for hva snus kan inneholde av uønskede emner.

– I tobakk finnes det naturlige emner som er skadelige i store mengder. Derfor har svenske Livsmedelsverket uttalt at snus som er produsert etter de nye grenseverdiene ikke medfører økt risiko for forbruker dersom man ikke bruker mer enn én boks porsjonssnus om dagen, poengterer Hammer.

Uheldig konsekvens

I desember 2015 oppfordret NHO Mat og Drikke norske myndigheter til å vurdere samme strenge produktregulering for snus i Norge som i Sverige.

– Konsekvensen av lovendringen om anonyme bokser er at det kan selges produkter i Norge som er ulovlige i Sverige, understreker Hammer.

I en landsomfattende Opinion-undersøkelse fra 2016 ble norske snusere spurt om hvilken informasjon som er viktigst på boksen. Åtte av ti svarte at informasjon om styrke var viktigst, mens syv av ti svarte det samme om holdbarhetsdato. Snaut syv av ti mente at informasjon om smak var viktig.

Konsekvensen av lovendringen om anonyme bokser er at det kan selges produkter i Norge som er ulovlige i Sverige.

Geir Hammer, administrerende direktør i Swedish Match

 

Forbud mot merking

Stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier at endringene følger av EUs tobakksdirektiv. Det betyr at merking av smak, styrke og innholdsprodukter er forbudt.

– Det er imidlertid omfattende rapporteringsplikt til myndighetene om alle ingredienser i produktene, og denne informasjonen skal offentliggjøres av myndighetene på en nettside. Forbrukere vil således i framtiden få tilgang til tilsvarende og mer informasjon om tobakkproduktenes innhold, sier Wilhelmsen Trøen til ANB.

Opplysninger på pakningene som for eksempel «best før» og «kjølevare» skal reguleres i en egen forskrift.

Høyres helsepolitiske talsperson synes det er bra at Swedish Match nå slår fast at snusere ikke er opptatt av utseendet på boksen.

– Det underbygger det vi har sagt hele tiden. At standardiserte snusbokser ikke hindrer dem som allerede snuser i å kjøpe sitt produkt. Det begrenser heller ikke folks valgfrihet. Tobakk vil fortsatt være tilgjengelig på samme måte som i dag. Men fordi fargerikt design kan virke attraktivt på barn og unge, gjør vi det vi kan for å unngå at snusboksenes utseende bidrar til å rekruttere denne aldersgruppen inn i tobakksavhengighet.