OSLO: I alt mottok den statlige delen av Nav 7.035 serviceklager i fjor, mot 5.196 klager i 2015.

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng er ikke glad for den kraftige økningen.

– Vi er i gang med å undersøke hva som ligger bak tallene, og vi jobber med flere tiltak. Alle som har kontakt med Nav, skal møtes på en god måte, sier hun.

Drøyt 40 prosent av klagene gjelder veiledning, informasjon og oppfølging, mens litt over 30 prosent mener at servicen er for dårlig når det gjelder saksbehandlingstid og svartid. Snaut 20 prosent klager på oppførselen til Nav-ansatte, mens bare 8 prosent synes tilgjengeligheten er for dårlig.

De som får arbeidsavklaringspenger klager mest, fulgt av mottakere av dagpenger og sykepenger.

Nav må bli flinkere til å lære av klagene, mener Vågeng.

– Vi vil alltid ha klager, og det er bra at brukerne gir oss beskjed om hva som bør blir bedre. Det ligger mye verdifull informasjonen i klagestatistikken, sier hun.