Slår saman Nav i Etne og Vindafjord

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter grundig arbeid i grupper av tilsette og tillitsvalde, og ei styringsgruppe, legg rådmennene i både Etne og Vindafjord fram ei tilråding til sine formannskap om det dei kallar «samorganisering» av Nav-tenestene i Etne og Vindafjord.