Gå til sidens hovedinnhold

Nazisekt — adresse Haugesund

Artikkelen er over 19 år gammel

Han leder en naziorganisasjon og vil bygge opp et nytt parti fra Haugalandet. I lokalsamfunnet kjenner ingen hans ekstreme politiske ideologi.

Mannen som er 29 år gammel og familiemann, fronter organisasjonen Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse (NNSB). Han er fra Oppland og sier han havnet på Haugalandet nærmest tilfeldig.
Haugesunds Avis møtte i går ettermiddag 29-åringen som siden sommeren 2000 har vært bosatt i Kopervik. Han stilte opp til dette intervjuet under forutsetning av at navn og bilde av ham ikke brukes i artikkelen.
Mannen erkjenner at den trygge tilværelsen med jobb, vennekrets og familieliv kan rives opp den dag identiteten blir kjent.
— Jeg har tenkt gjennom dette, men mener at det jeg står for og våre politiske løsninger er verdt det jeg gjør, sier han.

— Ikke nynazist

Familiemannen stiller seg tvilende til om jødeutryddelsen i Hitlers gasskammer fant sted, synest det var leit at Tyskland tapte andre verdskrig og ser for seg en verden der raser ikke blandes. Han mener at nasjonalsosialismen ikke er så fæl som folk oppfatter.

Personen framfor oss er liten av vekst, kortklippet og alminnelig kledt. Han framstår som uautoritær, hyggelig og svarer rolig på våre spørsmål.
Selv beskriver han seg som en tålmodig og jovial kar.

Som 17-åring var østlendingen kommunist, men kom på dette tidspunktet over nazitidsskriftet Gjallarhorn. Lesningen av nasjonalsosialistiske artikler gjorde inntrykk og han meldte seg like etter inn i NNSB.

— Er du nynazist?
— Nei, det forbinder jeg med kriminalitet. Jeg er motstander av vold og vil bare bruke et slikt virkemiddel om jeg blir angrepet. Kall meg nasjonalsosialist, men jeg har forståelse at noen vil betegne meg som nazist, svarer han.

Haugesund

Etter noen år i Oslo havnet mannen på Haugalandet. Først skaffet han egen bolig til familien og siden jobb ved en mellomstor bedrift i Haugesund.

— Vi kjente ingen fra før av her, og flyttet impulsivt fordi vi hadde behov for en forandring, sier han og presiserer at flyttingen ikke var politisk motivert.
Arbeidet med NNSB tar store deler av fritiden hjemme i Kopervik. Familielivet resten.

Han vil ikke røpe noe om organisasjonens størrelse verken på landsplan eller lokalt, men opplyser at det er en viss tilvekst. Den internasjonale kontaktflaten er stor og viktig.

29-åringen bekrefter at han er leder i NNSB's topporgan, Det Nye Riksrådet.
Ingen på jobben kjenner hans ideologiske aktivitet og mannen skygger unna politiske debatter så godt han kan i lunsjpausene. Han jobber heller ikke særlig aktivt med rekruttering i lokalmiljøet.

Organisasjonens internettside forteller at NNBS har adresse Haugesund. Websiden oppgir også et bankgironummer. Dette tilhører Haugesund Sparebank.

Nazihus

Et sted på Haugalandet har NNSB sitt eget hus. Eiendommen tilhører et annet medlem i nazisekten. Huset rommer bibliotek og her fins også faner med solkorset, en logo kjent fra Nasjonal Samling og Vidkun Quisling.

— Huset er under oppussing og skal brukes til ulike arrangement. Foreløpig har vi ikke hatt større samlinger her, men av og er vi noen som kommer sammen.

— Hva skjer da?

— Vi synger for å styrke fellesskapen og prater om ideologi. I tillegg holdes det foredrag fra medlemmer og spesielt inviterte gjester.
— Brukes det nazihilsen?
— Vi har ingen faste ritual, men det hender at hånden går opp, svarer 29-åringen.

Han tar avstand fra alle voldelige handlinger og hevder at NNBS verken har våpentrening eller bruker uniformer. Han forteller videre at han aldri har vært straffedømt for sin nazistiske virksomhet, men to ganger har han vært til avhør hos overvåkingspolitiet.

Politisk parti
Målet er å starte et politisk parti og jobbe i demokratiske fora.
— Når dette skjer, kan jeg ikke svare på, men i første omgang tar vi sikte på å stille i kommunevalg.
— Frykter du å få sparken fra jobben dersom ditt politiske arbeidet blir kjent?
— Nei, jeg regner med at arbeidsgiveren erkjenner at jeg har rett til å ha en politisk mening og at dette derfor ikke skal gå ut over arbeidsforholdet, svarer lederen i Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse.

Sitter i «Det nye riksråd»

Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse ble dannet i 1988 og har fram til nå vært styrt av grunnleggeren Erik Rune Hansen. Like før årsskiftet overtok en ledertroika som kaller seg «Det nye riksråd».

29-åringen i Kopervik er talsmann for dette riksrådet, skriver det antifascistiske tidsskriftet Monitor i sitt siste nummer. Tidsskriftet inneholder også et brudebilde av 29-åringen og hans kone.

— Klassisk sekt

— NNSB er en klassisk nazistisk sekt med nære forbindelser til Erik Blücher. Deres første leder, Erik Rune Hansen, har blant annet vært knyttet til gammelnazistenes avis Folk og Land, forteller redaktør Tor Bach i Monitor til Haugesunds Avis.

Bach karakteriserer NNSB som en organisasjon der formålet i utgangspunktet var å ta vare på de nazistiske ideene og samtidig innta en vent og se-holdning.

Bevegelsen har samtidig hele tiden holdt hakekorset høyt løftet, mens andre organisasjoner i samme «familie» har forsøkt å dekke over sin egentlige identitet.

NNSB er også den eneste av organisasjonene på ytterste høyre fløy som har hatt et betydelig innslag av gamle nazister fra krigens dager i sine rekker, forteller Bach.

Omfattende nettverk

Midt på 1990-tallet skiftet NNSB profil. Organisasjonen ble mer utadvendt og knyttet kontakter med søsterbevegelser i Sverige og Danmark.

Det er kontakter med Erik Blüchers nettverk, og også med mer militante grupper. NNSB får trykt sine publikasjoner i Polen, der Erik Rune Hansen har bodd en periode.

Om det er mer omfattende forbindelser med polske naziorganisasjoner, kan ikke Bach svare på.
Monitor-redaktøren tror ikke NNSB omfatter mer enn et 50-talls medlemmer, de fleste i 40- og 50-årene. 29-åringen på Karmøy representerer i så måte et generasjonsskifte.

Bach mener han samarbeider med en veldig aktiv, men samtidig skyggeaktig raseteoretiker i 30-årsalderen som holder til i Oslo og som for tiden holder på med å oversette et rasistisk verdenshistorisk verk til norsk.

Hatefulle skrifter
Om det var strategiske hensyn som gjorde at det sentrale NNSB-medlemmet flyttet fra Oslo til Kopervik for et års tid siden, har ikke Bach noen sikre meninger om. Han minner imidlertid om at det i årevis har vist seg å være grobunn for nazistiske og rasistiske synspunkter nettopp på Haugalandet.

— NNSB øver innflytelse ved å spre sitt veldig hatefulle budskap gjennom skrifter og på Internett. Dermed øver de sterk innflytelse, blant annet på unge mennesker. Vi kjenner også eksempler på medlemmer som har gått fra NNSB til enda mer ytterliggående grupper.

Jødehatet er sentralt i NNSBs ideologi. De opprettholder myten om at jødene i hemmelighet okkuperer hele den vestlige verden. Gjennom denne teorien legitimerer de alle tenkelige metoder i «motstandskampen», sier Bach.

arne.frokedal@haugesunds-avis.no
einar.vestvik@haugesunds-avis.no
ronny.carlsson@haugesunds-avis.no

Kommentarer til denne saken