Har funnet dødelig laksevirus

Det er bekreftet virus i oppdrettsanlegget på Halsavika i Nedstrand.