INTERNETT: Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at stort sett det som kan krype og gå i Norge, 96 prosent, har brukt internett de siste tre månedene. Bruken øker for alle aldersgrupper.

Andelen internettbrukere synker litt med alderen, men er fortsatt temmelig høy: 69 prosent mellom 65 og 74 år og 43 prosent mellom 75 og 79 år surfer på nettet minst én gang om dagen.

Det er nettbank og epost som er hovedbeskjeftigelsene, 91 prosent har brukt internett til dette de siste tre månedene, mens 89 prosent leser nettaviser.

Bruken av sosiale medier øker imidlertid kraftig. I 2017 har 80 prosent mellom 16 og 79 år brukt sosiale medier de siste tre månedene, mot 74 prosent i 2016 og 71 prosent i 2015. Andelen som bruker slike medier hver dag, har økt fra 54 til 65 prosent i løpet av ett år. Økningen skyldes trolig at stadig flere eldre henger seg på og benytter sosiale medier.