Den nye trøbbelrunden for Torghatten Nord

Driftssjef Fredrik Moe sier at det bare blir bedre på strekningen i tiden fremover.