Slik er de nye hummerfiske-reglene

UNDER EN MÅNED IGJEN: 1. oktober starter sesongen. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX

UNDER EN MÅNED IGJEN: 1. oktober starter sesongen. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX Foto:

Fra 1. oktober kan en fiske hummer over hele landet.

DEL

HUMMERFISKE: Nærings- og fiskeridepartementet har innført påmelding for hummerfiske. Den obligatoriske registreringen er et av flere tiltak som skal bygge opp hummerbestanden. Det opplyser departementet i en pressemelding.

– Det er viktig å få innhentet bedre kunnskap om bestandsstørrelse og beskatningstrykk i hummerfisket, og jeg oppfatter at det er bred enighet om de nye tiltakene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Her er de nye reguleringene for 2017:

• Obligatorisk påmeldingsordning. Registrering vil om kort tid kunne gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider.

• På Skagerrak-kysten innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde), med formål å spare de største individene som bidrar mest til rekruttering. For resten av kysten skal det gjennomføres nærmere undersøkelser av hvilket maksimalmål som ev. vil være hensiktsmessig.

• Minstemål for hummer skal være basert på (kun) totallengde.

• Hummerteiner skal f.o.m. årets sesong røktes minst én gang pr. uke.

• Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember 

• Opphevelse av forbudet mot at fritidsfiskere kan sette krabbeteiner på grunnere vann en 25 meter på Skagerrak-kysten.

• Opphevelse av forbudet mot å sette/trekke teiner på søndager, som har vært gjeldende på kyststrekningen fra svenskegrensen t.o.m. Vest-Agder.

Reguleringer for 2018:

• Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.

• Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august, et tiltak som vurderes å være viktig for bestanden av hummer, men også for kysttorsken  dette området.

Artikkeltags