– Ansatte har brukt plassene hele dagen

Parkeringstidene i Kirkegata strammes inn.