Kommunen vil ta eiendommen deres ved Skeisvatnet: - Føler oss litt lammet

I over ti år har Cathrine Andreassen Undahl og familien levd med og kjempet mot planene om gangvei over Skeisvatnet og gjennom hagen deres. Nå vil kommunedirektøren ekspropriere.