Lover å ikke slippe kvinner inn

Møller bil åpner butikken for mannfolk på kveldstid – og da skal det ikke handle om bil.