- Stort omfang av ulovlige teiner

Fiskeridirektoratets inspeksjonsfartøy Eir leverte onsdag ettermiddag inn beslag på kaien ved Haugesund politistasjon.