E 39: Torsdag skriver NRK at Vegdirektoratet vil finne ut om det er like hensiktsmessig å ha avganger hvert 15. minutt på de eksisterende ferjestrekningene, som å bygge dyre broer og tunneler.

– Vi ønsker å finne ut mer om hva et bedre ferjetilbud vil ha å si for samfunnet og om det er mulig å oppnå de samme effektene som ved ferjeavløsning, sier seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Joachim Rønnevik til NRK.

Analysen skal ta for seg seks ferjesamband som alle er planlagt avløst av bro og tunnel, blant annet Halhjem–Sandvikvåg.

NRK skriver at om analysen skulle konkludere med at samfunnet vil være like godt tjent med flere ferjeavanger, så kan hele prosjektet om ferjefritt E 39 stå i fare.

Rønnevik sier til NRK at det allerede er gjort grundige analyser av bo- og arbeidsmarkedsregioner på strekningene – og at det er et godt utgangspunkt når de skal se på effekten av mer hyppige ferjeavganger.

Os-ordfører Terje Søviknes – som er broentusiast – sier til NRK at han ønsker analysen velkommen, men han er klar på at alt annet enn en bro i Hordfast-prosjektet vil være håpløst.

– Hyppige avganger kan fungere på korte ferjestrekninger. Men hos oss kan aldri ferje konkurrere med ferjefri vei, sier han til statskanalen.