Ber ordføreren ta et oppgjør med politikernes Facebook-uttalelser

Overleverte bekymringsmelding til Jarle Nilsen.