- Det har vært tøffe dager

I kveld var Robert Skaar vitne til at det brannherjede bygget han eier i Kopervik ble revet.