Frykter storbrann etter uvettig bruk av ild

Noen leker med ild og driver hærverk i lavvoen til Bøtoppen skole. De ansatte er redd for at det skal bli en større brann.