- Jeg glemmer ikke dette når jeg kommer til Oslo

Samferdeselsministeren fikk se Husøy-utfordringer med egne øyne.